Bestuur

Stichting Ouderenbus Voorschoten

VoorzitterMw. N. Peerdeman-Klopstra
SecretarisDhr. H.T.M. Schrama
PenningmeesterDhr. E.G.J. van den Enden
Coördinator MeldpuntMw. M. Foppen-Lammers
Technische ZakenDhr. E.H. Liefers
ChauffeursbelangenDhr. D.E. Waal

De bestuursleden van de Stichting zijn, net als alle andere betrokkenen, vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid.

Privacy
Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacy wetgeving, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van privacy en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In ons privacy statement kunt u hier meer over lezen.

Jaarverslagen
Secretarieel jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2023