Bestuur

Stichting Ouderenbus Voorschoten

VoorzitterMw. C.A.M. van Noort-Mooijman
SecretarisDhr. H.T.M. Schrama
PenningmeesterDhr. E.G.J. van den Enden
Co├Ârdinator MeldpuntMw. M. Foppen-Lammers
Technische ZakenDhr. E.H. Liefers
ChauffeursbelangenDhr. D.E. Waal

De bestuursleden van de Stichting zijn, net als alle andere betrokkenen, vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid.

Privacy
Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacy wetgeving, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van privacy en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In ons privacy statement kunt u hier meer over lezen.

Jaarverslagen
Secretarieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022